Konsultacje w sprawie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

W dniach 24-31 maja 2017 roku odbędą się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne w sprawie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjych. Konsultacje odywają się podczas zajęć. Zachęcamy rodziców do kontaktu z nauczycielami.