Koszty kształcenia - ognisko

REGULAMIN OGNISKA

 

UWAGA! Od roku szkolnego 2018/2019 ustala się następującą wysokość opłat za zajęcia w ognisku:

zajęcia indywidualne - 4x45 min./m-c - 220 zł

zajęcia indywidualne 8x45 min./m-c - 440 zł

zajęcia indywidualne - 4x30 min./m-c - 160 zł

zajęcia grupowe rytmiczno-umuzykalniające - 4x45 min./m-c - 120 zł

zajęcia w zespole - 4 x 60 min./m-c - 220 zł

zajęcia indywidualne 4 x 45 min./m-c + zajęcia w zespole 4 x 60 min./m-c - 380 zł

zajęcia indywidualne 4 x 45 min./m-c + chór 4 x 60 min./m-c - 380 zł

 

Odpłatność za dokonywanie nagrań:

50 zł - wokal+ podkład instrumentalny

100 zł - wokal + akompaniament pianisty

zespół - cena ustalana jest indywidualnie

 

Opłat można dokonywać przelewem na konto:

Akademia Talentów Sp. z o.o.
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
78 1050 1953 1000 0023 5977 6743
al. Kraśnicka 84
20-718 Lublin

 

W związku z modernizacją systemu weryfikacji opłat czesnego prosimy o umieszczenie w tytule przelewu następujących informacji:

imię i nazwisko wychowanka, miesiąc i rok za jaki została dokonana opłata, informacja o wypożyczeniu instrumentu (jesli dotyczy).

W przypadku wprowadzenia danych w sposób nieprawidłowy na Państwa koncie mgą pojawić się zaległości.