WYNIKI REKRUTACJI 2018/2019

Wyniki rekrutacji

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I c- 4 Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia:

 1. Cieszko Cezary
 2. Danczowski Jan
 3. Maciejewska Natalia
 4. Neckar Zofia
 5. Pawelec Julia
 6. Wisińska Katarzyna
 7. Wójtowicz Amelia
 8. Tarnowska Alicja

oraz lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy II c-4 Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia:

 1. Socha Kacper

 

do Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia

                             odbędzie się

DNIA 18 CZERWCA 2018 ROKU (poniedziałek) O GODZINIE 16.00

Prosimy o dostarczenenajpóźniej w dniu rekrutacji potwierdzenia opłaty za egzamin wstępny.

 

Egzamin dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym obejmuje:

1. Egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych:

 • wokaliści - 2 dowolne utwory zróżnicowane stylistycznie (najlepiej jeden w stylistyce jazzu) , jeden w języku polskim, drugi w języku angielskim.
 • instrumentaliści - 2 dowolne utworyw stylistyce jazzu i muzyki rozrywkowej.

2. Egzamin ogólnomuzyczny - ustny, którego celem jest sprawdzenie:

predyspozycji słuchowych kandydata poprzez wykazanie się przez niego:

znajomością interwałów,

znajomością akordów,

umiejętnością czytania nut a’vista,

umiejętnością wykonywania ćwiczeń metrorytmicznych.

3. Sprawdzenie predyspozycji i warunków psychofizycznych kandydata do nauki śpiewu lub gry na określonym instrumencie.

 

Egzamin dla kandydatów bez przygotowania muzycznego obejmuje:

1. Egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych:

 • wokaliści - 2 dowolne utwory zróżnicowane stylistycznie (najlepiej jeden w stylistyce jazzu) , jeden w języku polskim, drugi w języku angielskim.
 • instrumentaliści - 2 dowolne utworyw stylistyce jazzu i muzyki rozrywkowej.

2. Egzamin ogólnomuzyczny - ustny, którego celem jest sprawdzenie:

predyspozycji słuchowych kandydata poprzez wykazanie się przez niego:

rozpoznawania kierunku melodii;

określenia liczby słyszanych dźwięków zagranych harmonicznie;

rozpoznawania akordów dur i moll;

odtwarzania zagranej melodii głosem;

odtwarzania eksponowanych rytmów przez klaskanie.

3. Sprawdzenie predyspozycji i warunków psychofizycznych kandydata do nauki śpiewu lub gry na określonym instrumencie.

 

 Regulamin przyjmowania uczniów do Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II st. w zakładce rekrutacja